ŚKUP - Strona błędu połączenia VPN

Widzisz tę stronę ponieważ próbujesz skorzystać z aplikacji Web dostępnej tylko poprzez bezpiecznie połączenie VPN, a połączenie nie zostało poprawnie nawiązane. W celu kontynuacji spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Ponownie wejdź na stronę aplikacji
  • Odśwież stronę przeglądarki
  • Sprawdź, czy program Forti Client SSL został uruchomiony i połączenie VPN zostało poprawnie nawiązane
  • Rozłącz i ponowne nawiąż połączenie VPN
  • Odczekaj kilkanaście sekund po nawiązaniu połączenia VPN
  • Ponownie uruchom komputer
Jeżeli żadna z powyższych czynności nie przyniosła oczekiwanego skutku, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.